Vantaxes e asesoramento legal
Servizos a socios

A SGAE, ademais da xestión colectiva dos dereitos de autor, ofrece aos seus socios unha serie de servizos e vantaxes que favorecen o seu benestar

SERVIZOS DE APOIO
Asesoramiento legal

Poñemos á túa disposición un servizo gratuíto de asesoramento xurídico sobre asuntos relacionados cos dereitos de autor. Benefíciate da gran experiencia acumulada e visión precisa que os nosos asesores legais teñen neste eido. Axudámoste a comprender os teus dereitos de autor para a efectividade da Propiedad Intelectual sobre a túa obra, ben sexa no ámbito musical, audiovisual ou escénico, en utilizacións tradicionais ou nas novas formas de explotación dixital

BIENESTAR DEL SOCIO
Área Social y Asistencial

Nuestra relación de ayuda con los socios se basa en unos principios de confidencialidad, confianza mutua y sinceridad entre las partes. Seguimos colaborando y cooperando con entidades sociales y asociaciones para el desarrollo de estrategias que redunden en la solidaridad, la creatividad y la prosperidad de nuestros creadores

ESPAZO PARA AS ASOCIACIÓNS EDA
Desenvolvemento do movemento asociativo

Co gallo de apoiar o desenvolvemento asociativo autoral e poder divulgar entre os autores asociados o labor de SGAE, poñendo en valor o modelo de xestión colectiva, o Departamento de Socios ofrece un espazo para o Desenvolvemento das Asociacións (EDA), que se está a implantar no conxunto das distintas sedes territoriais.

UN PRIVILEXIO EXCLUSIVO
Club Autor

Como socio SGAE podes beneficiarte de atractivas ofertas de prestixiosas marcas. Para acceder a estas especiais condicións de compra e contratación ofrecidas polas empresas colaboradoras de Club Autor, só tes que identificarte como socio da nosa entidade. Pertencer a Club Autor é un privilexio exclusivo dos nosos socios e non supón ningún custe adicional para ti. Aproveita esta oportunidade

PLANS DE PENSIÓNS
Mutualidade de Autores e Editores

Dende 1914, a Mutualidade de Autores e Editores (MAE) ofrece aos membros da SGAE, aos seus familiares directos e aos empregados da SGAE e da Fundación SGAE, sistemas de aforro mediante seguros que garanten un valor sempre crecente das súas achegas, amais dunha excelente rendibilidade.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN AUTORAL
Fundación SGAE

Benefíciate de los programas de formación y ayudas a la promoción de la Fundación SGAE que contribuyen a desarrollar tu carrera profesional.
La Fundación SGAE organiza anualmente más de 200 actividades culturales.