SERVIZOS A MÚSICOS
Incentivos obras sinfónicas

Xa están dispoñibles as normas de Incentivos á Creación Musical, renovadas recentemente polo Padroado da Fundación SGAE para o ano 2014. Este programa de incentivos completa o programa da Fundación para apoiar a actividade creativa musical dos socios de SGAE, neste caso para os autores de obras de carácter sinfónico – entendendo por tales autores de obras de orquestrais, de cámara e outros formatos de concerto.Xa están dispoñibles as normas de Incentivos á Creación Musical, renovadas recentemente polo Padroado da Fundación SGAE para o ano 2015. Este programa de incentivos completa o programa da Fundación para apoiar a actividade creativa musical dos socios de SGAE, neste caso para os autores de obras de carácter sinfónico – entendendo por tales autores de obras de orquestrais, de cámara e outros formatos de concerto.

Actividades de apoyo y promoción de la Música Sinfónica
Músicos Sinfónicos en la SGAE