¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Que é un editor musical?


O seu principal labor é a defensa e protección das obras musicais e a difusión da música e a colaboración con entidades de xestión ou institucións similares, así como -e especialmente- coa propia SGAE, en cuxos Órganos de Goberno participan a través do Colexio de Editores. Os Editores Musicales son membros de pleno dereito de SGAE (de aí o E da nomenclatura de SGAE) e como tales poden ser Editores Personas Físicas, Editores/Autores, aqueles onde o Autor constituíra a súa propia Editorial, Editores Independentes ou Editores Internacionais. Representan repertorio Local e/ou Internacional (as obras de Autores adscritos a outras entidades de xestión distintas de SGAE). En todas estas obras os Editores son posuidores dos dereitos, xunto cos Autores. Os Editores, de xeito directo e fóra da xestión encomendada a SGAE, poden licenciar individualmente os dereitos como Sincronizacións, Partituras, Letras, etcétera.​