Ciclo formación audiovisual para profesionais

- Deseño de dosier
- Produción executiva
- Presentación de proxectos para inversores

Santiago de Compostela. 22, 27, 28 e 29 de novembro de 2019

Destinatarios:

Dirixido a profesionais que desenvolven a súa andaina profesional no ámbito audiovisual: guionistas, directores, produtores, etcétera.

Obxectivos:

- Formación na capacidade de xestión dunha empresa e un produto audiovisual.
- Coñecemento e desenvolvemento de habilidades, competencias e destrezas creativas necesarias para o deseño e a elaboración de produtos audiovisuais.
- Coñecemento práctico das circunstancias máis importantes na toma de decisións sobre contidos, e da situación e necesidades do mercado actual.
- Dominio das ferramentas máis accesibles para preparar un pitch/reunión.

Datas, horario e lugar de impartición:

Santiago de Compostela
Fechas: 22, 27, 28 e 29 de novembro de 2019
Horarios:
Día 22 de novembro, de 10.00 a 14.00h // 16.00 a 18.00h             - 6 horas
Día 27 de novembro, de 10.30 a 14.00h // 16.00 a 18.00               - 5 horas e media
Día 28 de novembro, de 10.00 a 14.30h // 16.00 a 19.00               - 7 horas e media
Día 29 de novembro, de 10.00 a 14.00h                                          - 4 horas
Duración: 23 horas
Lugar:  Sala Fundación SGAE - Salvadas 2 A – Parque Vista Alegre - 15705 Santiago

Máis información