SGAE Fundazioaren txosten baten arabera, kultura-industriako generoaren araberako soldata-arrakala %19,6koa da
'Autoras en el Audiovisual, la Música y las Artes Escénicas' lelopeko azterlanak agerian uzten ditu kultura-sektoreko genero desberdintasunak

SGAEk Bartzelona eta Madrilgo egoitzetan antolatutako eta Youtuben zuzenean emandako 'Sortzaileen etorkizunari buruzko solasaldiak' topaketaren baitan aurkeztu da gaur goizean

SGAE Fundazioak Autoras en el Audiovisual, la Música y las Artes Escénicas izeneko txostena egin du. Garapen profesionalari buruzko azterlan bat dugu, genero-ikuspegitik egina, non datu estatistiko eta ekonomikoekin aztertzen baita egiletzaren eremuko genero-arrakala. Datuek agerian utzi dituzte kultura-sektorean sexuen artean dauden desberdintasunak, eta agerian uzten dute ere emakumearen parte-hartzea oraindik oso urrun dagoela parekotasunari eta berdintasunari dagokienez desiragarria litzatekeenetik.

Datu guztiak gaur aurkeztu dira, Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, Autore eta Argitaratzaileen Elkarte Nagusiak (SGAE) antolatutako Sortzaileen etorkizunari buruzko solasaldiak topaketaren baitan. Ekimena Bartzelonan eta Madrilen izan da eta SGAEko Youtube kanalaren bidez eman da zuzenean. Sílvia Quer, Carmen Fernández Villalba, Marta González de Vega, Pilar Palomero, Giulia Valle, Cecilia León, Victoria Szpunberg, Merche eta Pilar Granados batu egin dira bertan, azken hau, Kultura Inguruneko Merkatuen Ikerketa Zentroko (CIMEC) Zuzendari Nagusia dela.

Ikus-entzunezkoen, arte eszenikoen eta musikaren alorretan emakumearen jarduera ekonomiko eta profesionalari buruzko datu negargarriak ematen ditu ikerketak. Datuak aztertzeko, kontraste-erreferentzia gisa SGAEko kide diren gizonezko egileen egoera hartu da kontuan sektore berberetan, SGAEko bazkideen %17a emakumezkoak izanik. Mila elkarrizketa baino gehiago egin zaizkie emakumezko egileei eta hiru eztabaida-talderi.

Alde batetik, txostenak emakumeek beren ibilbide profesionaletan izandako diskurtso pertsonala eta bizipenak islatzen ditu, bai eta testuinguru horretan aurre egin behar dieten agertoki tipikoen aurrean duten diskurtso kolektiboa ere; bestetik, emakumearen egoera ezagutzeko datu objektiboak aurkezten ditu, emakumearen presentziari, lanbidearen garapenari eta enpleguaren ezaugarriei buruzko zifrak emanez, bai eta sartzeko oztopo nagusiak azpimarratuz ere: prestakuntza akademikoa, familia-ingurunearen gaitzespena, familia bateratzeko tasaren zailtasuna edo eta familia bateratzeko oztopoen zailtasuna.

Emakumeak: prestakuntza hobea, baina lan gutxiagorekin

Emakumeek kultura-sektorean duten presentzia txikia ez dator bat haien prestakuntza akademikoarekin. Azterlanak arte-irakaskuntzetako matrikulazioa aztertu du eta datu itxaropentsuak eman ditu: ikasleen % 56,1 emakumeak dira. Gizonak %43,9. Bide batez, emakumeen %68,9k unibertsitateko tituluren bat, master bat edo doktoretza bat dute; zifra hori %48,6koa da gizonen artean. Emakumeen aldeko prestakuntza-aldea adin-talde guztietan dago, halaber.

Lana bateragarri egitea eta laguntzarik ez ematea, emakumearentzat oztopo nagusiak

Horrela, bada, azterlanean emakumezko egileak aurrez aurre dituen sarrera-oztopoak aztertzen dira: familia-inguruneko errezeloei (praktikan, emakumeek laguntza txikiagoa jasotzen dute aukera profesional hori baliozkotzat jotzeko: gizonek %76,5 eta emakumeek %58,7), emakumeen aukera propioekiko konfiantza eskasa gehitzen zaie (gizonen %60,7k konfiantza handia zuen beren lan-bizitzaren hasieran, aldiz, emakumezkoen portzentaia alde horetan bertan %46,3 zen). "Inoiz ez naiz gidoilarien bilera batean egon non gizon bat korrika egin beharrean izen den umearekin dentista duelako", nabarmendu dute ikerlanean.

Etxetik kanpo lan ordainduan emandako denbora gizonarena baino askoz txikiagoa ez bada ere, emakumeak %45 denbora gehiago ematen du etxeko lanetan eta familiako zaintzan. Ildo horretan, etxeko geldialdiaren ondoren jarduera profesionalera itzultzea zailagoa da emakumezko egileentzat gizonezko egileentzat baino. 55 eta 65 urte bitarteko sortzaileen %33,5 ez da gai berriz lan egiteko behin etxeko lanak amaituta, eta %14,5ekoa da portzentaia hau adin-talde bereko gizonen artean.

Kultura-sektorean ere bikoiztu egin da generoen arteko langabezia-tasa (%19,5 emakume "ez-aktiboak" dira, eta % 9,3 gizonak). Datu hori ez dator bat egile gehienen biziraupenerako beharrezkoa den enplegu-aniztasunarekin. Azterlanaren arabera, emakumeen %39,4 batek enplegu-aniztasunari ekin dio, gizonezkoen artean, aldiz, %28,9ak. Izan ere, dedikazio esklusiboaren maila gizonena baino txikiagoa da: gizonen % 44,1ek sektorean bakarrik lan egin dezake , eta emakumeen % 40,3ak, ostera.

Generoaren araberako soldata-arrakala %19,6koa da

Industriaren barruan, nabarmentzekoa da emakumeek lidergo-postuetan duten presentzia urria, sarritan ingurukoengandik baztertuagoa, irakaskuntza-lanetara bideratua, ikusezinagoak eta ez hain aitortuak.

Zifretan: emakumeen %27,6k hierarkia-posizioak ditu, eta gizonen % 36,8ak. Ikerketaren arabera, segregazio bertikal bat dago, emakumeak lidergo eta botere gutxiagoko posizioetara bideratzen dituena. Emakumeak gizonekiko etapa horretara berandu iritsi izanaren arrazoi nagusiak hauek dira: beren proposamenen talentua eta kalitatea gutxiago aintzatestea, lanbidean esklusiboki jarduteko aukera gutxiago izatea, lana eta familia uztartzeko arazoak, laguntza, harreman eta kontaktu txarragoak sektorean, generoagatiko diskriminazio handiagoa eta jazarpen-arazoak.

Sariren bat irabaztera aurkeztu diren emakumeen proportzioa gizonezkoenaren antzekoa da, baita irabazi duten edo aipamenen bat jaso duten lehiaketen kopurua ere. Hala ere, emakumeak SGAEn duen pisua kontuan hartuta, datuek adierazten dute emandako sari guztietatik % 85,8 gizonentzat izango liratekeela eta gainerakoak, soilik, emakumeentzat (%16,3).

Azterlanaren laginketaren arabera, urteko diru-sarreren batez bestekoak adierazten du emakumeen soldata gizonezkoen batez besteko soldataren %80,4 dela. Gizonen eta emakumeen arteko soldata-arrakala, beraz, %19,6koa da.

Azterlanari buruz

Ikerketa honen helburua zera izan da: genero ikuspegi batetik, SGAEko kide diren emakume egileek ikus-entzunezkoetan, arte eszenikoetan (antzerkia, opera, zarzuela eta dantza) eta musikan (klasikoa eta herrikoia) duten lan-egoera ezagutzea. Esan bezala, ikerketak kontraste-erreferente gisa SGAEko bazkide diren gizonezko egileen egoera erabili du, sektore horietan berberetan.

PDF formatoan irakurri (gazteleraz)