¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Pot un creador prohibir a un intèrpret que faci servir la seva obra?


​Un creador només pot prohibir a un intèrpret que faci servir la seva obra quan aquesta no s’ha divulgat, és a dir, abans d’estrenar-la. El dret moral que ostenten els creadors respecte de les seves pròpies obres els faculta per decidir si la seva obra ha de ser divulgada i de quina manera.

En línies generals, quan l’obra ja ha estat divulgada, el creador no pot prohibir a un intèrpret que faci servir la seva obra. Tot i això, excepcionalment aquest autor podria comunicar a l’entitat de gestió (en aquest cas, la SGAE) que, per a una determinada obra, quedi prohibida la seva utilització per un intèrpret concret. D’aquesta manera, quan la societat llicenciï aquest tema específic del seu repertori, haurà de fer constar aquesta condició imposada pel creador.