¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Què és el contracte general de representació?


​Els contractes generals de representació són els que s’estableixen entre editors de països diferents (editor representat i editor substitut), l’objecte principal del qual és la cessió en exclusiva de drets d’autor respecte del territori d’un país o diversos i amb relació a totes les obres, presents i futures, del seu fons o catàleg editorial. Mitjançant aquest contracte, l’editor substitut queda habilitat per representar i gestionar en un àmbit territorial concret el fons editorial de l’editor representat.​