¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Què és el contracte de subedició?


​Els contractes de subedició són els subscrits entre editors de països diferents, i l’objecte principal és la cessió en exclusiva dels drets d’explotació objecte de gestió per la societat respecte del territori d’un país o diversos, amb la finalitat de contribuir a una millor explotació, difusió i promoció de les obres. ​