¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Quina és la diferència entre el Registre de la Propietat Intel·lectual i la SGAE?


​El Registre de la Propietat Intel•lectual és el registre públic dependent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. La inscripció de les obres al Registre de la Propietat Intel·lectual és necessària per a una protecció major de les obres davant d’un possible plagi, en atorgar una presumpció que els drets inscrits existeixen i pertanyen al seu titular en la forma determinada en l’assentament respectiu  

Amb el registre a la SGAE, els socis s’asseguren, a més, el cobrament dels drets d’autor que generen les seves creacions en qualsevol modalitat d’explotació o d’ús per part del públic.