¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Quins drets d’autor protegeix i gestiona la SGAE?


Drets per la comunicació pública de les obres. Es generen quan es difonen públicament les creacions. És el cas de les representacions teatrals, projeccions cinematogràfiques, concerts, emissions per ràdio o televisió, difusió a internet, etcètera.

Drets per reproducció mecànica. Generats per la venda, el lloguer o el préstec al públic dels suports en els quals es reprodueixen les obres.

Drets de remuneració per còpia privada. Són els que compensen la reproducció d'obres en l'àmbit domèstic i per a ús privat.


Consultes relacionades
Què és la SGAE?