¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Per què pago a la SGAE els drets que corresponen a l’Agedi i a l’AIE? Per què la SGAE recapta en nom de l’Agedi-AIE?


​Les tres entitats, que tenen l’obligació legal de recaptar per als seus associats per l'ús de la seva música, han signat un conveni de col·laboració per evitar la duplicitat de contractes i gestions amb l'usuari. Per facilitar als nostres clients la utilització del repertori/catàleg de cançons, l’Agedi i l’AIE confien a la xarxa comercial de la SGAE aquesta tasca administrativa. 

La SGAE et facilita la signatura d'un contracte que regula les condicions i els límits de l'ús del nostre repertori, fixa les tarifes legalment reconegudes i permet que després el que se’n percep es reparteixi entre els socis de la SGAE, l’Agedi i l’AIE.

Sabies que…? La tasca d’aquestes entitats contribueix a desenvolupar activitats adreçades a la promoció i la defensa de la música​. Així s’aconsegueix enriquir la societat en conjunt i es contribueix a crear un sistema de garanties i de respecte a la creativitat i a l’esforç.