¿Tienes dudas?
Si necesitas más información o ayuda, contacta con nosotros.
Vull pagar però no signar contracte. Per què haig de signar un contracte? Quins són els avantatges de signar un contracte SGAE?


​Les llicències o el contracte SGAE suposen una autorització legal per a l'ús del repertori SGAE. Com en qualsevol relació comercial en la qual s'estableix una relació de serveis (entenent l'emissió de música com un servei afegit a l’activitat del negoci), és necessari formalitzar-ho per escrit. A més, la llei exigeix que tota cessió es formalitzi per escrit, i l’autorització que es concedeix a l'usuari és una cessió no exclusiva d'ús del repertori que gestiona la SGAE. ​