SERVEIS A CREADORS
Arxiu SGAE

El Centre de Documentació i Arxiu (Cedoa) de la SGAE és l’arxiu de música civil més important d’Espanya i alhora una de les biblioteques teatrals més completes del país. El nostre origen va en paral·lel al de la mateixa SGAE, ja que des del mateix moment en què es va fundar (el 1899, amb les sigles SAE) es va crear l’arxiu, que no ha deixat de créixer al llarg d’aquests més de cent anys de vida gràcies a l’activitat creativa dels socis de la SGAE.

Què fem?
Funcions

El Centre de Documentació i Arxiu té encomanat garantir l’adequada conservació i accessibilitat al riquíssim patrimoni que custodia. És per això que desenvolupa funcions d’índole documental (catalogació, conservació, digitalització), comercial (còpia, edició i lloguer de materials orquestrals) i promocional (divulgació i assessorament sobre el repertori adreçats al públic general o a investigadors i intèrprets).

ELS NOSTRES MATERIALS
Quins són els nostres fons?
 • Dins de la col·lecció general, destaca pel seu caràcter únic l'arxiu líric, que atresora materials d'orquestra de més de deu mil sarsueles; també custodia un important conjunt de partitures manuscrites originals de sarsuela i una voluminosa col·lecció de llibrets editats o manuscrits. El denominat Arxiu simfònic conté més de quaranta mil partitures de música clàssica no teatral (tant vocal com instrumental, simfònica i de cambra). L'Arxiu històric de Petit Dret el componen quaranta mil partitures de música comercial del 1940 al 1985. La Biblioteca té un nodrit fons bibliogràfic sobre música, teatre i drets d'autor. Completa aquesta secció de la col·lecció un ampli conjunt de fons iconogràfics (imatges d'autors, intèrprets i obres musicoteatrals), hemerogràfics (publicacions periòdiques antigues i modernes de música i teatre) i especials (documentació diversa o efectes personals d'autors i intèrprets).

  Dotada de perfecta complementarietat amb la Col·lecció General, la secció de Col·leccions Especials i Arxius Personals està formada per una cinquantena llarga de donacions o llegats d'autors musicals i teatrals. També hi ha representació d'arxius d'empresaris teatrals, actrius i actors, cantants, instrumentistes o editors musicals, i dues col·leccions especials del fons històric de la SGAE integrades en aquesta secció per la seva especificitat.

 • 10.000MATERIALS ORQUESTRALS DE TEATRE LÍRIC
  40.000PARTITURES DE MÚSICA DE CAMBRA I SIMFÒNICA
  40.000PARTITURES DE POP CLÀSSIC
  15.000TEXTOS COMERCIALS
  50LLEGATS PERSONALS
VISITA L'ARXIU
Com es poden consultar?

El Centre de Documentació i Arxiu de SGAE té obertes les seves portes a qualsevol persona, ja siguin investigadors o intèrprets com públic en general. Disposa d'un servei de reprografia per a aquelles persones que, per motius de recerca o d'estudi, necessitin obtenir reproduccions dels fons (aquest servei està sotmès al compliment de la legislació en matèria de propietat intel·lectual). Les col·leccions es reparteixen en tres localitzacions: el madrileny Palau de Longoria i les seus de la SGAE a les ciutats de Barcelona i València.

SEUS TERRITORIALS

Barcelona

 • Facebook - Twitter

   

  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h.​

   

  Passeig Colom, 6, Barcelona, 08002

Madrid

 • Facebook - Twitter

   

  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h.​

   

  Palau de Longoria (soterrani). Carrer Fernando VI, 4. Madrid - 28004

València

 • Facebook - Twitter

   

  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h​

   

  Carrer Blanquerías, 6. València - 46003

Barcelona

 • Facebook - Twitter

   

  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h.​

   

  Passeig Colom, 6, Barcelona, 08002

Madrid

 • Facebook - Twitter

   

  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h.​

   

  Palau de Longoria (soterrani). Carrer Fernando VI, 4. Madrid - 28004

València

 • Facebook - Twitter

   

  Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h​

   

  Carrer Blanquerías, 6. València - 46003

ARXIU SGAE
Llista de col·leccions

Col·lecció General

Teatre Líric – partitures orquestrals

Teatre Líric – materials d’orquestra

Llibrets (teatre líric i teatre declamat)

Música Instrumental

Repertori de Petit Dret (Arxiu històric del carrer de la Bola)

Bibloteca

Fons Hemerogràfics

Fons Fotogràfics

Fons Especials

Col·leccions Especials i Fons Personals

Fons José Serrano (1873-1941)

Fons Conrado del Campo (1878-1953)

Fons Pablo Luna (1879-1942)

Fons Eduardo Marquina (1879-1946)

Fons Antonio Torrandell (1881-1963)

Fons Francisco Alonso (1887-1948) (* Custòdia compartida amb l’ICCMU)

Fons Luis Barta (1887-1978)

Fons Francisco Serrano Anguita (1887-1968)

Fons Ernesto Pérez Rosillo (1893-1968)

Fons Jesús Tordesillas (1893-1973)

Fons Genaro Monreal (1894-1974)

Fons Manuel Blancafort (1897-1987)

Fons Joaquín Gasca (1897-1984)

Fons José Forns (1898-1952)

Fons José Mª Legaza (1898-1983)

Fons Guillermo Cases (1899-1961)

Fons Manuel Gordillo (1899-1982) i Editorial Música de España

Fons Josep Maria Torrens (1899-2001) - Seu de Barcelona

Fons Daniel Montorio (1904-1982)

Fons Jaume Mestres (1907-1994) - Seu de Barcelona

Fons Joseíto Fernández (1908-1979)

Fons Salvador Ruiz de Luna (1908-1978)

Fons Enrique Cofiner (1909-1996)

Fons Hugo Monte (Ugo Chiaramonte) (1911-1975) / Rosario del Álamo

Fons César de la Fuente (1911-1998)

Fons Fernando Moraleda (1911-1985)

Fons Carlos Martínez Campos (1911-1998)

Fons Fernando García Morcillo (1916-2002)

Fons Carmen Ontiveros (Carmen Serrano Díaz) (1916-2007)

Fons Antonio Buero Vallejo (1916-2000)

Fons Jesús Aguirre (1920)

Fons Miguel Alonso (1925-2002)

Fons Jaime Salom (1925-2013)

Fons Ángel Arteaga (1928-1984)

Fons Ricardo Rodríguez Buded (1928-2016)

Fons Juan Olías (1929-2015)

Fons Adolfo Waitzman (1930-1988)

Fons Waldo dels Ríos (1934-1977)

Fons Agustín Serrano Mata (n. 1939)

Fons Alfonso Santisteban (1943-2013)

Fons Bernardo Bonezzi (1946-2012)

Fons Antonio San Nicolás

Documentació Històrica del Teatro Real de Madrid

Documentació de la Compañía de Revistas Zorí-Santos

Arxiu Històric de la Unión Musical Española

Altres fons

Fons Celso Lucio (1865-1915)

Fons Carmen Cobeña (1869-1963) i Federico Oliver (1873-1957)

Fons Enrique Arroyo Lamarca (1884-1963)

Fons María Caballé (1892-1976)

Fons María Lacalle y Vicente Aparici

Fons Victoriano Sánchez

No et perdis la nostra newsletter

T'enviarem com a molt un mail a la setmana i no compartirem la teva adreça de mail amb tercers.