Els socis de la SGAE aproven els canvis estatutaris i reglamentaris i els comptes de l’exercici 2019 31/jul/2020

D'esquerra a dreta: Marta Beca, directora dels serveis jurídics de la SGAE; Eduardo Ezpondaburu, secretari general de la SGAE; Antonio Onetti, president de la SGAE; Adrián Restrepo, director general de la SGAE, i Enrique Soria, director econòmic financer de la SGAE.

Resultats de l’Assemblea General Ordinària SGAE 2020

La institució s’adapta així al marc legal espanyol i europeu

Per primera vegada en la història de l’entitat, tots els seus membres (més de 120.000) han tingut dret a vot en una cita amb les urnes 100% telemàtica

L’entitat va ingressar 279,4 milions d’euros per drets d’autor el 2019

Els socis i les sòcies de la SGAE van aprovar tots els punts de l'ordre del dia: Consulta els resultats

Els membres de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) van aprovar les modificacions estatutàries sol·licitades pel Ministeri de Cultura i els canvis reglamentaris requerits pel mateix Ministeri i per la Confederació Internacional de Societats d’Autors i Compositors (CISAC) en l’Assemblea General Ordinària celebrada telemàticament ahir.

La ratificació de totes dues mesures permet adaptar el funcionament de la SGAE al marc legal espanyol i europeu, i representa un pas fonamental en el procés de recuperació de la normalitat com a entitat de gestió, que es va iniciar el passat mes d’abril i culminarà el proper 22 d’octubre amb la celebració de les eleccions als òrgans de govern i de representació.

Per a la SGAE, la jornada que es va celebrar ahir, dijous 30 de juliol, va ser una cita històrica amb les urnes, ja que, per primer cop, el 100% dels seus socis —actualment més de 120.000— va poder exercir el seu dret a vot. A més, d’acord amb les recomanacions sanitàries derivades de la crisi del coronavirus, i de manera excepcional, aquest cop la votació va ser exclusivament digital.

Pel que fa a les modificacions estatutàries, era necessària una majoria de més de 3/5 parts dels vots. En total, de 17.107 vots, 14.940 (87,33%) van ser a favor i 1.866 en contra (10,91%), i hi va haver 301 abstencions (1,76%). Aquests canvis, que responen a una petició del Ministeri de Cultura i Esport en la seva aprovació dels estatuts el passat 22 de maig, accentuen: la flexibilitat del soci en la gestió dels seus drets en la relació contractual que té amb l’entitat i en la concessió de llicències per a ús no comercial de les seves obres, la igualtat de les condicions dels socis i l’eficàcia en el repartiment de drets i el control dels recursos econòmics de l’entitat.

D’altra banda, els canvis en el reglament intern de l’entitat, també necessaris per adequar la normativa interna a la legislació vigent i als requeriments de la CISAC, es van aprovar per 14.490 vots a favor (84,90%), 2.146 en contra (12,57%) i 432 abstencions (2,53%), d’un total de 17.068 vots. En línies generals, les modificacions aprovades persegueixen una major equitat i un millor equilibri en la distribució i el repartiment de la música emesa a la televisió, de manera que s’optimitzi la traçabilitat entre la recaptació i els seus drets repartits.

«El suport a aquestes mesures per part dels socis de la SGAE era necessari per a l’actualització i la renovació de l’entitat. Hem de continuar treballant per assolir la nostra fita: aconseguir una Societat basada en el bé comú, les bones pràctiques i la pluralitat. Per això és imprescindible la participació dels socis d’aquesta entitat en la renovació dels òrgans de govern i representació de la Societat en les eleccions del 22 d’octubre. Hem de recuperar la confiança dels socis», va manifestar Antonio Onetti, president de la SGAE.

Aprovats els comptes i la gestió de 2019

En l'Assemblea General Ordinària, celebrada la tarda d'ahir de manera telemàtica, els socis de la SGAE també van aprovar la gestió i els comptes anuals corresponents al 2019.

Respecte a l'informe de gestió 2019, d'un total de 17.044 vots, 13.286 (77,95%) van ser a favor, 2.945 en contra (17,28%) i 813 es van abstenir (4,77%).

En quant a l'exercici econòmic 2019, d'un total de 17.020 vots, 14.102 (82,94%) van ser a favor, 2.239 en contra (13,16%), i es van produir 679 abstencions (3,99%).

279,4 milions d’ingressos per drets d’autor el 2019

L’any passat l’entitat va ingressar 279,4 milions d’euros per drets d’autor, un 11% menys que el 2018 (314,4). Al seu torn, el 2019 la SGAE va repartir 279,8 milions d’euros entre els seus associats i administrats, un 7,4% menys que el 2018 (302,2).

- El 2019, les obres dramàtiques dels socis i les sòcies de la SGAE van generar uns drets d’autor d’11,3 milions d’euros, xifra que, comparada amb els 11,1 milions d’euros del 2018, reflecteix un augment del 2,5%. L’increment es deu al consum de produccions dramàtiques a la xarxa de teatres privats i a la important presència en la programació de grans espectacles del repertori nacional.

- Els drets ingressats provinents dels concerts de música popular i simfònica van sumar un total de 29,1 milions d’euros, xifra que representa un 7,9% més que el 2018 (27 milions). Això es deu, fonamentalment, a la celebració de grans gires nacionals i internacionals.

- Pel que fa a la comunicació pública, el 2019 es van assolir els 68 milions d’euros, un 2% més que en l’exercici precedent (66,7 milions). Aquest increment és conseqüència de la indexació de les tarifes i la negociació i col·laboració amb diferents associacions i federacions sectorials, així com de l’organització de diferents campanyes per augmentar les llicències i reduir la morositat.

- Els drets d’autor provinents de la radiodifusió i cable van arribar als 87,6 milions d’euros, un 33,9% menys que el 2018 (132,6 milions). El menor import ingressat és conseqüència, d’una banda, dels impagaments, el 2019, dels grups de comunicació més grans del país, Atresmedia i Mediaset, i, de l’altra, del fet que el 2018 es van abonar endarreriments d’exercicis anteriors.

- En el cas dels ingressos obtinguts per la venda i comercialització del repertori dels socis i les sòcies de la SGAE en diferents suports, se situa en els 4,9 milions d’euros, un 1,6% més que el 2018 (4,8 milions). D’aquesta quantitat, 4,6 milions corresponen a la producció de CD i DVD musicals, la qual cosa representa un lleuger augment de vendes en el mercat discogràfic espanyol, fet que no succeïa des del 2014.

- En relació amb la còpia privada, la compensació corresponent a l’exercici 2019 va ser d’11,4 milions d’euros en comparació amb els 11,7 de 2018, xifra que representa un descens del 3%.

- Pel que fa als drets digitals, el 2019 els ingressos per drets d’autor de les plataformes digitals va créixer un 68,2% respecte al 2018 (11,3), fins arribar a la xifra de 19,1 milions d’euros. El 93,3% dels ingressos prové de serveis internacionals que operen amb una llicència paneuropea. D’aquests, els serveis musicals de Spotify, Google i Apple representen el 81% dels ingressos.

- Quant als drets d’autor procedents de l’estranger, el 2019 van arribar als 26,5 milions d’euros, fet que representa un descens del 8,9% en comparació amb el 2018 (29,1 milions). Les raons principals d’aquesta caiguda són tres: la taxa de canvi, el tipus impositiu i els problemes de caràcter tècnic. França, els Estats Units, Itàlia, Argentina, Mèxic, Portugal, Alemanya, Regne Unit, els Països Baixos i Suïssa representen el 80,1% del total dels ingressos socials provinents de l’estranger.

Què han votat els socis de la SGAE? Accedeix a l’ordre del dia

Els socis i les sòcies de la SGAE van aprovar tots els punts de l'ordre del dia: Consulta els resultats

Memòria 2019 d'activitats i comunicació. SGAE i Fundació SGAE a Catalunya: Consulta-la aquí