La presidenta de la SGAE aconsegueix els consensos necessaris per aprovar els principals reptes de l’entitat 08/maig/2019
La Junta Directiva presidida per Pilar Jurado impulsa una profunda renovació de l’entitat amb el propòsit de complir les exigències del Ministeri de Cultura i de la CISAC:

- Aprovació d’uns estatuts adaptats a les exigències legals que preveuen la creació d’un òrgan de control i supervisió
- Desenvolupament del reglament del vot electrònic per a assemblees i eleccions
- Assumpció del dictamen de la Comissió Deontològica

Les decisions adoptades per la Junta Directiva de la SGAE es corresponen amb les exigències que tant el Ministeri de Cultura com la Confederació Internacional de Societats d’Autors i Compositors (CISAC) requerien de la societat espanyola, i posen de manifest el compliment fefaent dels compromisos expressats per Pilar Jurado com a presidenta de la SGAE des que va prendre possessió del càrrec el 27 de febrer d’enguany.

La Junta Directiva va aprovar un nou text dels Estatuts de la societat, que assumeix la totalitat de les exigències legals derivades de la nova Llei de propietat intel·lectual i hi dona resposta. Aquests estatuts han de ser ratificats per l’Assemblea General de la societat, que es reunirà el proper 24 de juny.

Les modificacions introduïdes suposen una exigència més gran de transparència i reforcen la supervisió a través de nous mecanismes de control. En aquest sentit, preveuen la creació d’un òrgan de control i supervisió denominat Comissió de Supervisió, l’objectiu del qual és el control permanent dels òrgans de govern.

Així mateix, la Junta Directiva va ratificar l’acord pres el dia anterior pel Consell de Direcció sobre el desenvolupament del vot electrònic per a assemblees i els diferents processos electorals, una decisió que respon a la voluntat d’oferir les màximes possibilitats de participació als socis.

La Junta també ha acatat la decisió de la Comissió Deontològica, malgrat no estar d’acord amb el dictamen que ha emès, que considera un tractament injust envers els membres afectats.

A més, la Junta Directiva de l’entitat va aprovar que els repartiments de drets corresponents a desembre de 2018 i a juny de 2019 incloguin el límit del 20% a les recaptacions per música emesa en televisió durant la franja nocturna.